Udvikling eller opdatering af strategi

 

 

Strategy Cookbook

 

En struktureret kogebog og checkliste på  alle vitale spørgsmål om virksomhedens fortid, nutid og fremtid.

 

 

Kort fortalt, så hjælper Strategy Cookbook dig med at besvare 6 basale spørgsmål om "hvad" og "hvordan":

  • Hvad stræber vi efter at vinde på hvilken spillebane?

  • Hvad skal vi gøre for at vinde spillet?

  • Hvad skal der til af bemanding, organisering og styringsprocesser?

  • Hvordan forankrer vi en klar retning og en brændende platform eller brændende hjerte?

  • Hvordan skaber vi fælles fodslag og værdier?

  • Hvordan begejstrer og udvikler vi vores teams til at vinde?  

 

Arbejdsdokument og proces

 

Kogebogen er et arbejdsdokument med analyse og planlægningsværktøjer, som kan anvendes til forberedelse og gennemførelse af  en eller flere strategi workshops og involvering af forskellige ledelsesniveauer og medarbejdere i virksomheden. Den kan anvendes som agenda for strategi workshops og til at opsamle og præsentere konklusionerne.

 

Den er samtidig en strukturel ramme og indholdsfortegnelse til en 3-5 årig strategi med tilhørende finansiel plan, som gennem den ledelsesmæssige proces løbende bliver dokumenteret, trykprøvet, konkretiseret og forankret i organisationen.


Udbytte

 

Kogebogen udmøntes til slut i en langsigtet strategi og finansiel plan, konkrete aktivitetsplaner, opfølgningsprocedurer og formater. Planerne kan således danne grundlag for den årlige budgettering og  gennemgå et årligt tilbagevendende eftersyn og tilpasning til den aktuelle udvikling.


Det indholdsmæssige ambitionsniveau samt mængden og kvaliteten af fakta og detaljer tilpasses fakta tilgængelighed og ressourcekapacitet. Det vigtigste er, at kogebogen anvendes til at sikre, at man har taget aktivt stilling til alle betydningsfulde overvejelser.

 

Reference opgaver

 

 

Yderligere information