Let at komme i gang med samarbejdet

Handshake actual beskret Fleksible samarbejdsmodeller

 

Samarbejdet kan være alt fra analyse, rådgivning, procesfacilitering, workshops, foredrag, moderering af rundbordsdiskussioner eller konferencer, coaching og mentoring til permanente bestyrelses- eller advisory board poster.

Leadmore® arbejder altid under fortrolighed, og skriftlige fortrolighedsaftaler efter ønsker og behov.

 

 

Typisk 5 trins opstartsproces

 

1)   Gensidig introduktion

2)   Opgaveformuleringsmøde

3)   Skriftlig oplæg med actions og procesforslag, inklusiv honorarestimat

4)   Justeringer og bekræftelse

5)   Kick-off

 

Analyse og rådgivning med variabelt honorar 

 • Bygselv arbejde med Leadmore® værktøjer, sparring og rådgivning, fx "djævlens advokat"
 • Medbyg samarbejde som procesfacilitering eller projekt, Leadmore® værktøjer, sparring, rådgivning og rapporter
 • Variabelt honorar per time brugt på forberedelse, analyse, møder, feedback og rapporter
 • Variabelt honorarestimat aftales per milepæl som vi skrider frem

 

BOD table grt

 

 

Bestyrelses- og advisory board poster med fast pris

 • Permanent og ordinært bestyrelses- eller advisory board arbejde
 • Årligt honorar aftales efter opgaveomfanget af det årlige bestyrelseshjul og mødefrekvens
 • Ekstraordinært bestyrelsesarbejde uden for det årlige bestyrelseshjul afregnes med variabelt honorar per time, fx arbejdende bestyrelsesformand, projekt- eller interim opgaver 

 

 

 

 

Andre opgaver med fast pris

 

Fast pris kan aftales efter omfang på velspecificerede og tids-begrænsede opgaver, fx

 • Syretest af strategi dokument
 • Vurdering af M&A prospekt/IM
 • Foredrag eller moderatoropgaver

 

Fakturering
 • Alle honorarer faktureres i DKK plus moms og aftalte rejseudlæg samt kørsel efter statens takster
 • Akkumuleret variabelt honorar faktureres per løbende måned
 • Årligt bestyrelses- og advisory board honorar faktureres kvartalsvis
 • Andre faste honorarer faktureres, når opgaven er afsluttet
 • Opstartsprocessen er uforpligtende, men tidsforbruget inkluderes i honorarestimatet, og faktureres hvis opgaven påbegyndes
 • Betalingsbetingelser 8 dage netto fra fakturadato
 

 

 


  

 

 

 

Yderligere information