Det handler om "hvad" og "hvordan"

  Selv den bedste plan kan fejle med almindelig ledelse

   PC tr vkst mrkere  

Den næstbedste kan få succes med god ledelse

En chef har derfor to lige vigtige roller for at skabe forandringer og resultater

       

Chefrollen (management)

Handler primært om hvad og om at gøre de rigtige ting, dvs. om tal og fakta ved mål-sætning, planlægning og kontrol

                    

   

Lederrollen (leadership)

Handler primært om hvordan og om at gøre tingene rigtigt, dvs. om mennesker og følelser ved eksekvering via organisationer og teams

 

Værdiskabende ledelse

Handler om at skabe den rette balance og sammen-hæng mellem de to roller for at kunne accelerere forandringer og skabe hurtigere og bedre resultater

 

                             

Yderligere information