Leadmore logo vector

Møllevangen 10B, Sørup, DK-3480 Fredensborg      +45 2929 3000

Sådan skaber Leadmore® værdi

Manage­­ment
Leadership
Value

Hvis du behøver support

Professionel bestyrelse
eller advisory board

Strategi og eksekvering

Opkøb, salg eller fusion

Sales excellence

Partnerskaber
og outsourcing

Private equity rejse

Exit eller generationsskifte

Value

Leadership

Management

Hvorfor Leadmore®

Hurtigere og bedre resultater

 

Varigt kompetenceløft

Lav risiko for modstand
mod forandringer

De rigtige ting bliver 
gjort rigtigt

Mere værdi for pengene

Skaber management og leadership balance

Hjælper med at skabe den gode plan om ”hvad” der skal prioriteres og vælges fra

Hjælper med ”hvordan” den gode plan bliver til virkelighed med de rigtige teams

Bringer værdifuld knowhow i øjenhøjde

Bringer 35 års prak­tis­k ledelses­indsigt i øjen­højde fra store kon­cerner, private equity
og ejer­ledet SMV:er

Giver konstruk­tiv spar­ring, også som “djævlens advokat”, og hjælper med at udvikle jeres
ledere og med­arb­ejdere

Skaber både retning, råderum og resultater

Hjælper med at sætte tydelige, ambitiøse, men rea­­­­listiske resultatkrav

Hjælper med at skabe fælles formål, vision, retning, råderum, engagement og ejerskab af planerne

Skaber og eksekverer udviklingsindsatser

Bruger erfarings­baserede “koge­bøger” og kombi­nerer dem med jeres egen viden, data og erfa­ringer

Facili­terer udviklings­processer i teams. Kombi­neret med person­lig coach­ing og mentor­ing

Praktisk og skræddersyet med “pay as you go”

Hurtig til at læse situa­tionen og skræd­der­sy co-creation forløb med “pay as you go” uden store bindende opstarts­omkost­ninger

Fokuserer på både jeres lavt hængende frugter og de langsigtede gevinster, altid med varige
forbedringer in mente

Udvalgte resultater

Har hjulpet 50+ danske og nordiske B2C og B2B kunder, f.eks. Telecom, IT,  industriel produktion, Food og Non-food FMCG.

Fusioner i mobil og food virksomheder på tværs af nordiske konkurrenter og virksomhedskulturer.

Resultatturnaround i familiejet food koncern via ny branding, 360 grader restrukturering og innovation.

Maksimering af exit værdierne i private equity-ejet mobil-, software- og emballagevirksomheder.

Vækststrategi i ejerledet food virksomhed baseret på FN’s Verdensmål om bæredygtig udvikling.

Tredobling af omsætning og profit i ejerledet software virksomhed.


Abonner og få det hele med